Jak rozwieść się z klasą.

Jeśli strony mają pełną świadomość i przekonanie do tego, że chcą się rozstać, wówczas bardzo słusznym rozwiązaniem, od którego należy zacząć, to poddanie się mediacjom. 

Czym są mediacje?

Mediacje to inaczej pomoc neutralnej osoby trzeciej stronom konfliktu w znalezieniu akceptowanego przez obie strony rozwiązania. Jest to proces, w którym mediator pomaga stronom zmienić interpretację konfliktu. Mediacja to dobrowolne negocjacje między jednostkami lub grupami pozostającymi w konflikcie, z udziałem mediatora mającego za zadanie podtrzymywanie i ułatwianie tych negocjacji, bez narzucania stronom rozstrzygnięcia.

Średni czas potrzebny na skuteczne przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie rozwodowej, to mniej więcej 2/3 dwugodzinne spotkania. Oczywiście ta kwestia jest bardzo indywidualna i zależy od stopnia skonfliktowania stron.  

W mediacji można ustalić wiele kwestii dotyczących na przykład podziału majątku po rozwodzie, opieki nad dziećmi, wysokości alimentów itp. 

Najczęściej poruszanymi kwestiami w mediacji okołorozwodowej jest ustalenie kwestii, które sąd jest obowiązany zawrzeć w wyroku rozwodowym. 

Są to: 

•Rozstanie bez orzekania o winie

•Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej

•Alimenty

•Kontakty

•Mieszkanie

•Podział majątku.

Co ważne, w mediacji nie można orzec kto jest winny rozwodu, znieść wspólności majątkowej małżonków, wyłączyć rodzica z obowiązku alimentacji.

Ugoda sporządzona przed mediatorem jest załącznikiem do pozwu o rozwód.

Warto zwrócić uwagę, iż istnieją dwa rodzaje mediacji. Jest to mediacja umowna, na którą strony decydują się dobrowolnie oraz mediacja sądowa, tj. mediacja, do której zostają skierowane strony przez sąd w trakcie trwania postępowania sądowego, o ile strony wyrażą zgodę na wzięcie w niej udział. 

Ugoda zawarta przed mediatorem w trakcie postępowania sądowego może zostać zatwierdzona przez Sąd i wówczas będzie miała moc wyroku Sądowego. 

Często osoby rozwodzące się, zastanawiają się jak się zachować względem małżonka w trakcie rozwodu. Każda sytuacja jest inna i jeśli mamy pewność, że druga strona nie będzie z nami „walczyć”, lub osoby porozumiały się i rozwód ma być procesem zgodnym, wówczas zawsze warto zachować dobre relacje z byłym małżonkiem. 

Jeśli osoba rozwodząca się ma podejrzenie, że będzie jakikolwiek konflikt lub istnieje nierozwiązany konflikt, to lepiej ograniczyć wspólne kontakty, bo w takich sytuacjach bardzo często można zostać źle zrozumianym. 

Najczęstsze błędy popełnione podczas postępowania rozwodowego, których żałują ludzie, to nastawianie się na walkę i niechęć dojścia do porozumienia. Bardzo często po kilku latach batalii sądowej, takie osoby dochodzą do wniosku, że takie działanie było niepotrzebne. 

Bardzo często po fakcie, strony dochodzą do wniosku, że konflikt nie miał sensu i trzeba było się „dogadać”. 

Mediacje są stworzone właśnie po to, aby skonflitkowane strony zawarły ze sobą porozumienie. 

W mediacjach nie ma osoby przegranej. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza, a przede wszystkim daje możliwość kompleksowego rozwiązania konfliktu.

radca prawny Agnieszka Rusek