Kim jest mediator i jakie są jego zadania w procesie mediacyjnym?

Zanim przystąpicie do mediacji, warto wiedzieć jakie są zadania mediatora podczas prowadzenia procesu mediacyjnego.

Przede wszystkim powinniście wiedzieć, że mediator nie stoi za żadną ze stron. Nawet jeśli jedna ze stron skontaktuje się z mediatorem celem umówienia spotkania dla obu stron konfliktu, to nie świadczy to o tym, że jest to mediator właśnie tej strony, która nawiązała z nim kontakt.

Mediator zawsze powinien być bezstronny i neutralny w stosunku do stron. Mediator pomaga stronom konfliktu znaleźć rozwiązanie akceptowane dla ich obojga. Mediator nie może Wam nakazać zakończenia sporu, ani w ogóle, ani w jakiś konkretny sposób.

Rola mediatora w procesie mediacyjnym to przede wszystkim efektywne zarządzanie procesem mediacji, a przede wszystkim emocjami osób, które biorą w nich udział. Mediator powinien być kompetentnym „komunikatorem” pomiędzy zwaśnionymi stronami. W konkretnych przypadkach może być również negocjatorem.

Z mojego punktu widzenia bardzo ważną cechą jest, aby mediator od samego początku zdobył sympatie i zaufanie obu stron procesu mediacyjnego. Nawiązanie takich relacji pozwala na dużo lepsze zarządzanie całym procesem mediacji.

Podstawowym zadaniem mediatora jest to, aby doprowadził on do tego, aby strony – często bardzo skłócone, zaczęły ze sobą konstruktywnie komunikować. Kompetentny mediator potrafi sprawić, aby strony się usłyszały.

W mediacji ważne jest to, aby została ona poprowadzona w taki sposób, by strony przestały widzieć w sobie wroga. Mediator powinien doprowadzić do tego, aby strony zaczęły wspólnie atakować problem, który ich spotkał.

Bardzo istotne jest to, aby mediator został zaakceptowany przez każdą ze stron. Jeśli z jakiegoś powodu jedna ze stron nie czuje się komfortowo podczas mediacji z uwagi na osobę mediatora, wówczas taka mediacja nie powinna być kontynuowana.

Niemniej ważną rolą mediatora jest to, aby podczas mediacji dbał on o jej poufność.

Mediator przed rozpoczęciem mediacji powinien poinformować strony o istocie i przebiegu mediacji. Podstawowe informacje, to informacja o jego bezstronności, neutralności, poufności, możliwości spotkań na osobności. Mediator przed rozpoczęciem mediacji powinien również odebrać zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz zapytać, czy dla stron postępowania mediacyjnego wszystko co do tej pory powiedział, jest w pełni zrozumiałe.

radca prawny Agnieszka Rusek