Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Jak je uzyskać ?

Jedziesz na wymarzone wczasy, a na miejscu okazuje się, że rzeczywistość jest daleka od tego co widziałeś na pięknych zdjęciach prezentowanych w katalogach biura podróży ?

Z niniejszego artykułu dowiesz się, co można zrobić w sytuacji, gdy wykupiona usługa turystyczna okazała się być niezgodna z zawartą umową.

Do naszej kancelarii trafiają klienci, którzy bywają niezadowoleni z usług świadczonych przez biura podróży.

Zdarza się, że to co spotykają na miejscu, ma się nijak do przepięknych zdjęć z ofert katalogowych biur podróży.

Przykładowe niedogodności:

Niezgodność umowy o imprezę turystyczną polega między innymi na tym, że brak jest atrakcji, o których biuro podróży zapewniało.

Przykładowo mogą to być zamknięte bary, restauracje, czy baseny. Zdarza się również, że czystość pokoi pozostawia wiele do życzenia. W ostatniej sprawie jaką mieliśmy okazje prowadzić przeciwko biuru podróży okazało się, że po przyjeździe do hotelu, nie był on zupełnie przygotowany na przyjęcie gości. Pokoje i inne części wspólne hotelu były bardzo brudne. Wszędzie unosił się kurz od wykonywanych prac remontowych. Od godzin porannych było słychać hałasy związane z tymi pracami. Część basenów była bez wody. Jedzenie podawano w plastikowych naczyniach i starczało go jedynie dla niewielkiej ilości gości hotelowych.

Te i inne sytuacje, które powodują niezgodność zawartej umowy z rzeczywistością zastaną na miejscu powodują, iż biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę, jest odpowiedziane za zaistniałą niezgodność.

Podstawa prawna roszczenia:

Zgodnie z artykułem 48 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, organizator turystyki (biuro podróży) ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Zgodnie z przywołanym przepisem biuro podróży jest odpowiedzialne za transport, zakwaterowanie, opiekę rezydenta i wszystkie inne atrakcje, o których biuro podróży zapewniało w przedstawianej Klientowi ofercie.

Zacznijmy od reklamacji:

Jeśli na miejscu spotkają nas niedogodności takie jak na przykład:

gorszy od zamówionego pokój, brak zapewnianego widoku na morze, zbyt daleka od obiecanej odległość hotelu od plaży, brak balkonu, klimatyzacji, robactwo, uszkodzenia, wilgoć, hałas, monotonne jedzenie, czy brak innych atrakcji, o których zapewniało biuro podróży, wówczas w pierwszej kolejności jeszcze w trakcie trwania imprezy turystycznej należy zawiadomić o tym biuro podróży, na przykład za pośrednictwem rezydenta obecnego na miejscu. Zgłoszenie takie najlepiej zgłosić na piśmie.

Co można zyskać:

Jeśli niedogodności te nie zostaną przez organizatora imprezy turystycznej usunięte, wówczas Klientowi przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny, odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.  

Wartość o jaką można żądać obniżenia ceny wycieczki można obliczyć posiłkując się tzw. tabelą frankfurcką, która określa % wysokość odszkodowania dla klientów w razie nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez biuro podróży.

Odszkodowanie przysługuje za szkodę majątkową. Odszkodowanie będzie przysługiwało klientowi jeśli będąc na wycieczce organizowanej przez biuro podróży, musiał ponieść dodatkowe koszty np. z uwagi na zbyt małą w stosunku do gwarantowanej ilości posiłków, bądź przykładowo konieczność odpłatnego korzystania z basenów w innym hotelu, z uwagi na ich niedostępność w hotelu opłaconym przez Klienta.

Zadośćuczynienie przysługuje za szkodę niemajątkową, czyli cierpienia fizyczne i psychiczne wynikające z niedogodności podczas imprezy turystycznej. Sytuacje, które mogą powodować zasadność roszczenia o zadośćuczynienie jest bardzo wiele i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Przede wszystkim należeć do nich będzie stres, smutek, irytacja związane z brakiem możliwości czerpania przyjemności z wykupionego urlopu. Nie ulega wątpliwości, że Klient, który wybiera się na swój wymarzony urlop oczekuje, że spędzi czas przyjemnie i w spokoju. Jeśli jego odczucia są odmienne z powodu okoliczności zastanych na miejscu, z które odpowiada biuro podróży, to ma prawo domagać się z tego tytułu zadośćuczynienia.

W zależności od konkretnego przypadku istnieje możliwość odzyskania od biura podróży nawet dwukrotności kwoty, którą zapłaciliśmy za wycieczkę!

Jeśli spotkały Państwa niedogodności związane z wykupionymi wczasami, zapraszamy do kontaktu celem przeprowadzenia analizy Państwa sprawy i oceny możliwości uzyskania rekompensaty od biura podróży!

Agnieszka Rusek
radca prawny